Occupational wellbeing at all ages

This national project aims at extending careers at all ages, from youngsters to over-50-year-old people.

Tervetuloa Iällä ei ole väliä -hankkeen sivustolle!

Kyseessä on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen hanke, jossa tavoitteena on työurien pidentäminen kaikissa ikäryhmissä, nuorista yli 50-vuotiaisiin. Tavoitteeseen pyritään pienentämällä sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkeläisten määrää työhyvinvointia kehittämällä. Työhyvinvoinnin kehittyminen organisaatioissa parantaa myös kuntien ja pk-yritysten taloutta ja tuottavuutta. Kehittäminen tapahtuu kuuden eri organisaation yhteistyönä koko maassa. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö (STM).


Tietoa koulutuksista

Toteutamme koulutuksia ja valmennuksia yrityksille ja organisaatioille. Lisätietoja yhteyshenkilöiltä.

read more

Ajankohtaista

Alkavat koulutukset: Työhyvinvoinnin workshop esimiehille 21.3.18. Lisätietoa koulutuksesta kohdasta valmennukset/Prizztech Oy.

read more