Home » Hanke lyhyesti

Kyseessä on valtakunnallinen hanke, jossa tavoitteena on työurien pidentäminen kaikissa ikäryhmissä, nuorista yli 50-vuotiaisiin. Tavoitteeseen pyritään pienentämällä sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkeläisten määrää työhyvinvointia kehittämällä. Työhyvinvoinnin kehittyminen organisaatioissa parantaa myös kuntien ja pk-yritysten taloutta ja tuottavuutta. Kehittäminen tapahtuu kuuden eri organisaation yhteistyönä koko maassa. Päätoimijana on Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) ja osatoteuttajina ovat Diakonia ammattikorkeakoulu Oulusta, Metropolia ammattikorkeakoulu Vantaalta, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK), Prizztech Oy ja Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö (UKK-instituutti). Toimijoiden vahvuudet ja asiantuntijuudet yhdistyvät hankkeen toimenpiteiden toteutuksissa.

iallalogovalmis