Home » Valmennukset » Metropolia ammattikorkeakoulu

Metropolian Unianalyysin pilottiaikataulu

  1. Osallistujien valitseminen pilottiin (kevät 2017)
  2. Tutkimuksen infotilaisuus 3.10.17. Tiedonkeruu 1: kyselyihin vastaaminen ja unianalyysivaiheen ohjeistaminen
  3. Unianalyysivaihe 7 päivää (3.-10.10.2017)
  4. Laitteiden ja päiväkirjojen kerääminen 12.10.2017
  5. Tiedonkeruu 2: kyselyihin vastaaminen ja unianalyysivaiheen ohjeistaminen 30.1.18
  6. Unianalyysivaihe 7 päivää (30.1.-6.2.18)
  7. Laitteiden ja päiväkirjojen kerääminen 8.2.2018
  8. Yksilöllinen palaute ja ohjauksellinen keskustelu (30min/hlö) kevät 2018

Metropolia: Tiedotuslehti 1/2016
                   Tiedotuslehti 1/2017
                   Tiedotuslehti 2/2017

Nyman J. (2018). Kiinnostu unesta! Toimintaterapeuttilehti 1/2018. s 6-10. Linkki

Unianalyysi pilotoinnin -esite

Metropolian hankesivut

Lisätietoja: Kaisa Puuronen, kaisa.puuronen(at)metropolia.fi (uusi osoite)