Home » Valmennukset » Prizztech Oy

Prizztech Oy:n koulutuspäivät

Työhyvinvoinnin Johtamisen Learning Camp,
1.toteutuskokonaisuus Tampere: 6.-7.10.2016, 19.-20.1.2017 ja 4.-5.5.2017
2.toteutuskokonaisuus Tampere: 13.-14.10.2016, 2.-3.2.2017 ja 11.-12.5.2017

Prizztech Oy: Tiedotuslehti 1/2016
                     Tiedotuslehti 1/2017
                     Tiedotuslehti 2/2017

Työhyvinvoinnin Johtamisen Learning camp -esite

Prizztech Oy:n hankesivut

Lisätietoja koulutuksesta: Marika Lähde, marika.lahde(at)prizz.fi