Opas EU : n aluevarojen saajien galaksiin: todiste uusista tiedoista

Abstrakti Tässä tutkimuksess esitetään uusi yritys- ja projektitasoinen tietojoukko, joka sisältää tietoja yli kahdesta miljoonasta EU: n rakenne- ja koheesiorahaston osarahoittamasta hankkeesta 25 EU-maassa ohjelmakaudella 2007–2013. Tietoja yksittäisistä edunsaajayrityksistä ja laitoksista on linkitetty Bureau van Dijkin ORBIS-tietokannan yritystietoihin. Lisäksi tekstilouhintatekniikoita käytetään luokittelemaan EU: n koheesiopolitiikan hankkeet viidentoista temaattiseen luokkaan. Tyylitetyt […]

Read More

ESR: n rahoittamat hankkeet sosiaalisen vuoropuhelun edistämiseksi

Liettuan sosiaaliturva– ja työministeriö, Euroopan sosiaalirahaston virasto sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen johtajat allekirjoittivat 21. helmikuuta sopimukset, jotka koskevat ESR: n rahoittamien hankkeiden toteuttamista sosiaalisen vuoropuhelun edistämiseksi. Kaksivuotiset hankkeet on suunniteltu kehittämään työnantajien ja ammattiliittojen valmiuksia työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun alalla, parantamaan työsuhteita ja edistämään työehtosopimusten allekirjoittamista maassa. Tausta Liettuan sosiaaliturva- ja työministeriö […]

Read More

ESR: n rahoitustoiminta Politiikan painopisteet

ESR auttaa keskittymällä niihin, jotka tarvitsevat eniten tukea tukea ihmisiä työhön, torjua köyhyyttä ja edistää osallisuutta heikoimmassa asemassa olevista. Ensisijaiset ryhmät sellaisille tuki sisältää perheitä, joilla on useita ongelmia; rikoksentekijät ja entiset rikoksentekijät; ja nuoret, jotka eivät ole koulutuksessa, työssä tai ammatissa koulutus (NEET). Työ- ja eläkeministeriön ESR rahoittaa toimintaa […]

Read More