Opas EU : n aluevarojen saajien galaksiin: todiste uusista tiedoista

Abstrakti Tässä tutkimuksess esitetään uusi yritys- ja projektitasoinen tietojoukko, joka sisältää tietoja yli kahdesta miljoonasta EU: n rakenne- ja koheesiorahaston osarahoittamasta hankkeesta 25 EU-maassa ohjelmakaudella 2007–2013. Tietoja yksittäisistä edunsaajayrityksistä ja laitoksista on linkitetty Bureau van Dijkin ORBIS-tietokannan yritystietoihin. Lisäksi tekstilouhintatekniikoita käytetään luokittelemaan EU: n koheesiopolitiikan hankkeet viidentoista temaattiseen luokkaan. Tyylitetyt […]

Read More