ESR: n rahoittamat hankkeet sosiaalisen vuoropuhelun edistämiseksi

Liettuan sosiaaliturva– ja työministeriö, Euroopan sosiaalirahaston virasto sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen johtajat allekirjoittivat 21. helmikuuta sopimukset, jotka koskevat ESR: n rahoittamien hankkeiden toteuttamista sosiaalisen vuoropuhelun edistämiseksi. Kaksivuotiset hankkeet on suunniteltu kehittämään työnantajien ja ammattiliittojen valmiuksia työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun alalla, parantamaan työsuhteita ja edistämään työehtosopimusten allekirjoittamista maassa. Tausta Liettuan sosiaaliturva- ja työministeriö […]

Read More