Tyoika

ESR on tärkein väline työpaikkojen tukemisessa, ihmisten auttamisessa parempien työpaikkojen saamiseksi ja oikeudenmukaisempien työmahdollisuuksien takaamiseksi kaikille EU: n kansalaisille. Se toimii investoimalla – työntekijöilleen, nuorilleen ja kaikille työnhakijoille.

Työllisyyden ja liikkuvuuden vahvistaminen

ESR-hankkeet tukevat kaikkialla työpaikkojen luomista, avaavat uusia työpaikkoja useammalle ihmiselle ja houkuttelevat enemmän heitä työvoimaan. Nämä toimet – jotka käsittävät tuhansia ohjelmia ja hankkeita – kattavat laajan kirjon toimia ja ihmisryhmiä.

Parempi koulutus

ESR rahoittaa kaikkialla EU: ssa aloitteita koulutuksen parantamiseksi ja sen varmistamiseksi, että nuoret suorittavat koulutuksensa ja saavat taitoja, jotka tekevät . 

Paremmat julkiset palvelut

Sääntely- ja hallinnollisen taakan vähentäminen ja julkisen hallinnon avoimuuden, eheyden ja vastuuvelvollisuuden korkean tason edistäminen auttavat .

Kansainvälinen yhteistyö

Valtioiden välinen yhteistyö ESR: ssä auttaa kehittämään tehokasta työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa ja parantamaan uudistusten toteuttamista antamalla .

ESF asiantuntijoille

Sen sekä valtion että oikeuslaitosten instituutioiden laatu on keskeinen ratkaiseva tekijä maan taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle hyvinvoinnille. Hallinnolliset valmiudet tunnustetaan yhä enemmän ennakkoedellytykseksi EU: n perussopimusten mukaisten velvoitteiden ja tavoitteiden saavuttamiselle, kuten kestävän .  

Kuinka ESF toimii

Toimenpideohjelmissa kuvataan ESR: n toiminnan painopisteet ja niiden tavoitteet.EU jakaa ESR-rahoitusta jäsenvaltioille ja alueille niiden toimintaohjelmien rahoittamiseksi. Nämä ohjelmat rahoittavat työllisyyteen liittyviä hankkeita, joita hoitaa joukko julkisia ja yksityisiä organisaatioita. 

Viimeisin päivitys