ESR: n rahoittamat hankkeet sosiaalisen vuoropuhelun edistämiseksi

vuoropuhelun

Liettuan sosiaaliturva– ja työministeriö, Euroopan sosiaalirahaston virasto sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen johtajat allekirjoittivat 21. helmikuuta sopimukset, jotka koskevat ESR: n rahoittamien hankkeiden toteuttamista sosiaalisen vuoropuhelun edistämiseksi. Kaksivuotiset hankkeet on suunniteltu kehittämään työnantajien ja ammattiliittojen valmiuksia työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun alalla, parantamaan työsuhteita ja edistämään työehtosopimusten allekirjoittamista maassa.

Tausta

Liettuan sosiaaliturva- ja työministeriö (SADM), Euroopan sosiaalirahaston virasto (ESFA) sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen johtajat allekirjoittivat 21. helmikuuta 20 sopimusta sosiaalisen vuoropuhelun edistämiseen tarkoitettujen hankkeiden rahoittamisesta ja hallinnoinnista.

Maaliskuussa alkavat ja kaksi vuotta kestävät projektit rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta. Ne kuuluvat henkilöstöresurssien kehittämisen toimintaohjelman 2007–2013 toimenpiteeseen ”Sosiaalisen vuoropuhelun vahvistaminen”.

Ne on suunniteltu edistämään:

vuoropuhelun

työehtosopimusten allekirjoittaminen
työterveys- ja työturvallisuuskomiteoiden perustaminen yrityksiin;
kahden- ja kolmikantaneuvostojen ja -toimikuntien perustaminen kuntiin.
Sosiaalisen vuoropuhelun tukeminen
hankkeet on suunniteltu tukemaan työntekijöiden koulutusta heidän oikeuksistaan ​​ja velvollisuuksistaan ​​sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä mahdollisuuksista toteuttaa joustavia ja moderneja työmuotoja.
tavoitteet ovat:
osallistumaan hankkeisiin 532 organisaatiota, mukaan lukien 169 ammattiliittoa;
tarjota koulutusmahdollisuuksia yli 18 000 ihmiselle;
saavuttaa 253 työehtosopimusta yritystasolla;
perustaa 128 turvallisuus- ja terveyskomiteaa;
perustaa 49 kahden- tai kolmikantaneuvostoa tai -toimikuntaa;
allekirjoittaa 32 alueellista ja 16 alakohtaista työehtosopimusta.
Sosiaaliturva- ja työministeri Donatas Jankauskas on kuvannut ohjelmaa suureksi haasteeksi projektin kehittäjille, koska Liettuassa on tähän mennessä allekirjoitettu vain yksi alakohtainen työehtosopimus, Liettuan journalistiliiton (LŽS) ja Kansallisten alueellisten ja Urban Newspaper Publishers (NRMLLA) allekirjoittivat 19. tammikuuta 2007 (LT0702029I).

vuoropuhelun

Sen odotetaan johtavan useiden alakohtaisten työehtosopimusten allekirjoittamiseen yritysten työnantajajärjestöjen ja alakohtaisten ammattiliittojen välillä esimerkiksi paperinvalmistuksessa, öljytuotteiden valmistuksessa, kemianteollisuudessa, huonekalujen valmistuksessa ja muilla teollisuuden aloilla.

Julkisen sektorin sopimukset on laadittava ja allekirjoitettava koulutuksen, sosiaalipalvelujen, poliisin ja muilla aloilla.

Yhteisten toimenpiteiden kehittäminen

Työmarkkinaosapuolia – ammattiliittoja ja työnantajia – kannustetaan sopimaan ja toteuttamaan yhteisiä toimenpiteitä varmistaakseen, että työntekijät ja yritykset sopeutuvat työmarkkinoiden muutoksiin.

vuoropuhelun

Toimenpiteen “Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun vahvistaminen” tarkoituksena on kehittää työnantajien, työnantajajärjestöjen ja ammattiliittojen valmiuksia työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, kollektiivisten työsuhteiden parantamiseen, edistää työehtosopimusten allekirjoittamista, lisätä tietoisuutta työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun merkityksestä ammattiliittojen jäsenten keskuudessa ja yleisölle, ja pitää heille riittävästi tietoa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *