Uusi, vahvempi Euroopan sosiaalirahasto Plus

Euroopan sosiaalirahasto

Euroopan sosiaalirahasto Plus (ESF +) on EU: n tärkein väline investoimaan ihmisiin sosiaalisen ja osallistavan Euroopan rakentamiseksi.

ESF Plus -ohjelman tarkoituksena on tukea jäsenvaltioita koronaviruspandemian aiheuttaman kriisin torjumisessa, saavuttaa korkea työllisyysaste, oikeudenmukainen sosiaaliturva sekä ammattitaitoinen ja joustava työvoima, joka on valmis siirtymään vihreään ja digitaaliseen talouteen.

ESR Plus rahoittaa periaatteiden täytäntöönpanoa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista työllisyyden, koulutuksen ja taitojen sekä sosiaalisen osallisuuden alalla.

Euroopan sosiaalirahasto

Komissio hyväksyi 30. toukokuuta 2018 ehdotuksensa, jolla säännellään Euroopan sosiaalirahastosta myönnettävää tukea kaudelle 2021–2027.

Koronaviruspandemian aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten vahinkojen korjaamiseksi, Euroopan elpymisen käynnistämiseksi sekä työpaikkojen suojelemiseksi ja luomiseksi Euroopan komissio ehdotti 26. toukokuuta 2020 Euroopan suurta elvytyssuunnitelmaa, joka perustuu EU: n talousarvion kaikkien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. , jolla muutetaan alkuperäistä ESF Plus -ehdotusta.

Heinäkuussa 2020 EU: n johtajat sopivat tästä elvytyssuunnitelmasta ja vuosien 2021–2027 monivuotisesta rahoituskehyksestä, joka johtaa tietä kriisistä ja luo perustan nykyaikaiselle ja kestävämmälle Euroopalle.

Tammikuussa 2021 Euroopan parlamentti ja EU: n jäsenvaltiot neuvostossa pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen komission ehdotuksesta ESR Plus -asetukseksi.

ESR Plus on keskeinen rahoitusväline Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toteuttamiseksi, työpaikkojen tukemiseksi ja oikeudenmukaisen ja sosiaalisesti osallistavan yhteiskunnan luomiseksi. Se tarjoaa myös jäsenvaltioille kaivattuja resursseja yhteiskuntiemme ja taloutemme elpymiseen koronaviruskriisin jälkeen.

ESF Plusin kokonaisbudjetti on 88 miljardia euroa (vuoden 2018 hintoina). Se investoi ihmisiin, luomaan ja suojelemaan työllistymismahdollisuuksia, edistämään sosiaalista osallisuutta, torjumaan köyhyyttä ja kehittämään digitaaliseen ja vihreään siirtymään tarvittavia taitoja. Siihen sisältyy myös kunnianhimoisempi vaatimus investoida nuoriin ja puuttua lasten köyhyyteen, kuten komissio ehdottaa.

Euroopan sosiaalirahasto

Poliittisen sopimuksen mukaan ESF Plus:

Sijoita nuoriin, joita koronaviruksen puhkeamisen jälkeinen sosioekonominen kriisi on kärsinyt erityisen voimakkaasti. Niiden jäsenvaltioiden, jotka ylittävät EU: n keskimääräisen nuorten, jotka eivät ole työssä, koulutuksessa tai koulutuksessa (nk. NEET-ikäiset, 15–29-vuotiaat), tulisi käyttää vähintään 12,5 prosenttia ESR Plus -resursseistaan ​​näiden nuorten auttamiseksi ihmiset löytävät pätevyyden tai laadukkaan työpaikan. Kaikkien muiden jäsenvaltioiden on kohdennettava asianmukainen määrä ESR Plus -varoistaan ​​kohdennettuihin toimiin nuorten työllisyystoimien tukemiseksi. Komissio kehottaa jäsenvaltioita käyttämään tätä ja muita olemassa olevia rahoitusmahdollisuuksia investointien lisäämiseksi nuorten työllisyystoimenpiteisiin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *